618
دانشجو
32
هیات علمی
4131
فارغ التحصیل
37
کتابهای چاپ شده
170
مقاله پژوهشی (سال گذشته)

آخرین اخبار

رویداد های دانشکده

اطلاعیه 

درباره دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی و علم مواد دانشی بین رشته ای است که در فصل مشترک رشته های شیمی، فیزیک و مکانیک قرار گرفته است. هدف از این رشته مطالعه ساختار مواد در مقیاسهای میکروسکوپی، نانو، اتمی و الکترونی جهت ایجاد ارتباط میان ساختار و خواص مواد بمنظور بهبود خواص مواد، توسعه مواد نوین، توسعه و طراحی فرایندهای تولید مواد اولیه و محصولات مهندسی می باشد. این رشته امروزه مطالعه طیف گسترده ای از مواد مهندسی مانند پلیمرها، نیمه هادیها، سرامیکها، فلزات، مواد مرکب، مواد نرم و بیولوژیکی، کانیها و مواد معدنی را پوشش می دهد.

بیشتر بدانید
 اطلاعات مربوطه را اینجا وارد کنید .


 
 اطلاعات مربوطه را اینجا وارد کنید .

 
 اطلاعات مربوطه را اینجا وارد کنید .

 

دستاوردها و افتخارات دانشکده