اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حسین آشوری

استاد (بازنشسته)

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف (ایران)، 1368

تلفن: 66165208 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: ashuri@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~ashuri

انجماد و ریخته گری

دانلود

دکتر عبداله افشار

استاد (بازنشسته)

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه پلی تکنیک لورن (فرانسه)، 1363

تلفن: 66165204
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: afshar@sharif.ir
آدرس وب: sharif.edu/~afshar

خوردگی و حفاظت مواد

دانلود

دکتر عباس اکبرزاده چنگیز

دانشیار

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه مک گیل (کانادا)، 1374

تلفن:66165206 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: abbasa@sharif.ir

آدرس وب: sharif.edu/~abbasa

شکل دهی فلزات

دانلود

دکترعلی اکبر اکرامی

استاد (بازنشسته)

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه لدز (انگلستان)، 1370

تلفن:66165205 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: ekrami@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~ekrami

خواص مکانیکی مواد، رابطه خواص ریزساختار، اتصال به روش فاز مایع گذرا

دانلود

دکتر رضا باقری

استاد

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه Lehigh (آمریکا)، 1373

تلفن: 66165207 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: rezabagh@sharif.ir

آدرس وب: sharif.edu/~rezabagh

 

خواص مکانیکی پلیمرها و مواد مرکب

دانلود

دکتر کاظم پورآذرنگ

استاد (بازنشسته)

تلفن: 66165244 21 98+
فکس: 66005717 21 98+

آدرس وب: sharif.edu/~purazrang

خواص فیزیکی و مکانیکی فلزات

دانلود

دکتر مجید پورانوری

دانشیار

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف (ایران) 1391

تلفن: 66165250 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: pouranvari@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~pouranvari

 

متالورژی جوشکاری

دانلود

دکتر غلامرضا پیرچراغی

دانشیار

دکترا: مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (ایران) 1390

تلفن: 66165210 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: pircheraghi@sharif.ir

آدرس وب: sharif.edu/~pircheraghi

فرآیندهای تشکیل پلیمرها، نانو کامپوزیت ها و رئولوژی

دانلود

دکتر روح اله توکلی

دانشیار

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف (ایران) 1387

تلفن: 66165209 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: rtavakoli@sharif.ir

آدرس وب: sharif.edu/~rtavakoli

ریخته گری، انجماد، شبیه سازی و طراحی بهینه

دانلود

دکتر محمد حلالی

دانشیار

دکترا: متالورژی فرآیند، کالج سلطنتی لندن (انگلیستان) 1371

تلفن: 66165251
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: halali@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~halali

متالورژی استخراجی

دانلود

دکتر منوچهر حکیم

استاد (بازنشسته)

تلفن: 66165244 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: hakim@sharif.edu

آدرس وب: http://sharif.edu/~hakim

دانلود

دکترپرویز دوامی

استاد (بازنشسته)

انجماد و ریخته گری، شبیه سازی انجماد و ریخته گری

تلفن: 66164683 21 98+، 66036012 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: davami@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~davami

دانلود

دکترابولقاسم دولتی

استاد

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف (ایران)، 1381

تلفن: 66165259 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: dolati@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~dolati

خوردگی و حفاظت از مواد

دانلود

دکتر سیامک سراج زاده

استاد

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف (ایران)، 1380

تلفن: 66165218 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: serajzadeh@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~serajzadeh

شکل دهی فلزات

دانلود

دکترسید مرتضی سیدریحانی

استاد (بازنشسته)

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه INSA Lyon (فرانسه)، 1369

تلفن: 66165212 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: reihani@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~reihani

خواص مکانیکی فلزات و مواد مرکب، فیزیک حالت جامد

دانلود

دکتر عبدالرضا سیم چی

استاد

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف (ایران)، 1379

تلفن: 66165261 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: simchi@sharif.edu

آدرس وب: www.cnam.ir

 

مواد پیشرفته و نانومتری

دانلود

دکتر شقایق شعبانی

استادیار

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه علم و صنعت (ایران)، 1401

تلفن: 66165294 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: shabani.sh@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~shabani.sh

مواد متخلخل، نانومواد،سرامیک‌های مهندسی

دانلود

دکتر سید خطیب الاسلام صدرنژاد

استاد

دکترا: مهندسی و علم مواد، موسسه فنانوری ماساچوست -MIT (آمریکا)، 1357

تلفن: 66165215 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: sadrnezh@sharif.edu

آدرس وب: sadrnezhaad.ir/sk

تولید مواد نانو، شبیه سازی فرآیندها، آلیاژهای حافظه دار

دانلود

دکتر پروین عباچی

دانشیار (بازنشسته)

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی Clausthal (آلمان)، 1376

تلفن: 66165217 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: abachi@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~abachi

خواص مکانیکی فلزات و مواد مرکب، متالورژی پودر

دانلود

دکتر مسعود عسکری

استادیار (بازنشسته)

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه منچستر (انگلیس)، 1370

تلفن: 66165206 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: askari@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~askar

متالورژی استخراجی

دانلود

دکتر سیروس عسگری

استاد

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه Drexel (آمریکا)، 1375

تلفن: 66165216 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: sasgari@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~sasgari

 

میکروسکپ الکترونی، آلیاژهای دمای بالا

دانلود

دکتر رضا علیزاده

استادیار

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه تهران (ایران)، 1393

تلفن: 66165265 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: r.alizadeh@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~r.alizadeh

آلیاژهای سبک

دانلود

دکتر محمد قربانی

استاد

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه UMIST منچستر (انگلستان)، 1369

تلفن: 66165219 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: ghorbani@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~ghorbani

خوردگی و حفاظت مواد

دانلود

دکتر محسن کاظمی نژاد

استاد

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف (ایران)، 1385

تلفن: 66165227 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: mkazemi@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~mkazemi

شکل دهی فلزات

دانلود

دکتر مصطفی کرمی

استادیار

دکترا: مهندسی و علم مواد (مواد پیشرفته)، دانشگاه علم و صنعت هنگ کنگ (HKUST)، هنگ کنگ، ۱۴۰۰

تلفن: 66165293 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: mkarami@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~mkarami

نانو مکانیک، مواد حافظه دار، استحاله های فازی

دانلود

دکترعلی کریمی طاهری

استاد تمام ممتاز (بازنشسته)

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه لیدز (انگلستان)، 1362

تلفن: 66165220 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: ktaheri@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~ktaheri

رفتار مکانیکی و ترمومکانیکی فلزات، شکل دهی فلزات، شبیه سازی

دانلود

دکتر امیرحسین کوکبی

استاد (بازنشسته)

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه Strathclyde (انگلستان)، 1358

تلفن: 66165214 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: kokabi@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~kokabi

جوشکاری

دانلود

دکتر محمدرضا محمدی

دانشیار

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف (ایران)، 138۵

تلفن: 66165211 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: mohammadi@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~mohammadi

نانو مواد

دانلود

دکتر سیدحمیدرضا مداح حسینی

استاد

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف (ایران)، 1378

تلفن: 66165258 21 98+.
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: madaah@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~madaah

مواد پیشرفته

دانلود

دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان

استادیار

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه علم و صنعت (ایران)، 1395

تلفن: 66165203 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: khachatourian@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~khachatourian

سرامیک های پیشرفته، نانو مواد

دانلود

دکتر مجتبی موحدی

دانشیار

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف (ایران)، 1390

تلفن: 66165224 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: m_movahedi@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~m_movahedi

جوشکاری

دانلود

دکتر علی نعمتی

استاد (بازنشسته)

تلفن: 66165223 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: nemati@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~nemati

نانو مواد، نانو سرامیکها - سرامیکهای تابعی، مهندسی و بیولوژیک - دیرگدازها

دانلود

دکتر ناصر ورهرام

دانشیار (بازنشسته)

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه هیروشیما (ژاپن)، 1368

تلفن: 66164685 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: naserv@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~naserv

انجماد و ریخته گری و شبیه سازی رایانه ای آنها

دانلود

دکتر حسین یوزباشی زاده

استاد (بازنشسته)

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه لیدز (انگلستان)، 1366

تلفن: 66165228 21 98+
فکس: 66005717 21 98+

آدرس وب: sharif.edu/~yoozbashi

متالورژی استخراجی، مواد پیشرفته

دانلود