27اسفند

در فضایی شاد و با حضور دانشجویان و اساتید دانشکده، جشن نوروز برگزار شد. در پایان مراسم از دانشجویان نمونه دانشکده در زمینه های آموزشی، پژوهشی، ورزشی، هنری، فوق برنامه و .... تقدیر به عمل آمد. برخی ازعکس های این مراسم در ادامه آمده است.
 

اسامی دانشجویان نمونه