دیدار دانشجویان کارشناسی ورودی 1401 با اعضای هیات رئیسه دانشکده، اساتید ورودی و همیاران دانشکده

16 Nov 2022
815

روز سه شنبه مورخ 17 آبان ماه دانشجویان کارشناسی ورودی 1401 دانشکده در دیداری دوستانه با اعضای هیات رئیسه دانشکده، اساتید ورودی و همیاران منتخب دانشکده آشنا شدند. در این جلسه حضوری ضمن تبریک به دانشجویان بابت قبولی در رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف، درخصوص طرح استاد ورودی و برنامه های آتی مختص ورودی ها توضیحاتی ارائه گردید. همچنین در این جلسه در خصوص برنامه های فرهنگی دانشگاه توسط آقای طهماسبی مدیر امور فرهنگی دانشگاه اطلاع رسانی شد.