آرشیو کتاب ها دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
عنوان کتاب:مواد مغناطیسی اصول و کاربردها
مولفین (مترجمین):سید حمیدرضا مداح حسینی، الهام باقرزاده، سمیه نوری
انتشارات: انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف

سال انتشار: 1398
عنوان کتاب: تف جوشی، نظری و کاربردی
مولفین (مترجمین): پروین عباچی ، فریدا دیوسالار مهاجر
انتشارات: انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف

سال انتشار: 1397
عنوان کتاب:اتصالات نامتجانس
مولفین (مترجمین):امیرحسین کوکبی، محمود سرکاری خرمی
انتشارات: انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف
سال انتشار:1397
عنوان کتاب:تکنولوژی جوشکاری- جلد سوم (طراحی و بازرسی)
مولفین (مترجمین):امیرحسین کوکبی، حامد جمشیدی اول
انتشارات: انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف
سال انتشار:1393
عنوان کتاب:تکنولوژی جوشکاری- جلد دوم (متالورژی)

مولفین (مترجمین):امیرحسین کوکبی، بهروز بیدختی، حامد جمشیدی اول
انتشارات: انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف

سال انتشار: 1393
عنوان کتاب: تکنولوژی جوشکاری- جلد اول (فرآیندها)

مولفین (مترجمین): امیرحسین کوکبی، مجید محمودی غزنوی
انتشارات: انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف

سال انتشار: 1393
عنوان کتاب:خواص مکانيکي مواد: جلد دوم شکست، خستگي و خزش
مولفین (مترجمین):علی اکبر اکرامی
 
انتشارات: انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف
 
سال انتشار: 1393
عنوان کتاب:خواص مكانيكي مواد: جلد اول،تغيير شكل مومسان ومكانيسمهاي استحكام دهي مواد مهندسي
مولفین (مترجمین):علی اکبر اکرامی
انتشارات: انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف

سال انتشار: 1392
عنوان کتاب:معرفی پژوهشگاه مواد و انرژی فارسی، عربی و انگلیسی
مولفین (مترجمین):سید خطیب السلام صدر نژاد
انتشارات:پژوهشگاه مواد و انرژی
سال انتشار: 1388
عنوان کتاب:تکنولوژی جوشکاری

مولفین (مترجمین):امیرحسین کوکبی، حامد جمشیدی اول
انتشارات: آزاده
سال انتشار: 1388
عنوان کتاب:جوشکاری سرامیک-فلز
مولفین (مترجمین):امیرحسین کوکبی، هادی قاسمی
انتشارات:موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
سال انتشار: 1387
عنوان کتاب:متالورژی پودر

مولفین (مترجمین):پروین عباچی
انتشارات: انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف

سال انتشار:1386
عنوان کتاب:فرهنگ بزرگ جوشکاری (انگلیسی-فارسی)
مولفین (مترجمین):پرویز فرهنگ، امیرحسین کوکبی، عبدالوهاب ادب آوازه
انتشارات: آزاده

سال انتشار:1383
عنوان کتاب:تغيير شكل و مكانيك شكست مواد و آلياژهاي مهندسي
مولفین (مترجمین):علی اکبر اکرامی
انتشارات: انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف

سال انتشار:1382
عنوان کتاب:مبانی ساخت چندسازه ها (مواد، روش ها و کاربردها)
مولفین (مترجمین):فریدا دیوسالار مهاجر، پروبن عباچی
انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

سال انتشار:1380
عنوان کتاب:سوخت و انرژی

مولفین (مترجمین):سید خطیب السلام صدر نژاد- دکتر احمد کرمانپور
انتشارات: انشارات دانشگاه صنعتی شریف

سال انتشار:1380
عنوان کتاب:ساختار، خواص و كاربرد آلياژهاي مهندسي
مولفین (مترجمین):علی اکبر اکرامی، سید مرتضی سیدریحانی
انتشارات: انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شریف

سال انتشار:1380
عنوان کتاب:خستگي فلزات
مولفین (مترجمین):علی اکبر اکرامی

انتشارات:مرکز نشر دانشگاهي


سال انتشار:1380
عنوان کتاب:حرارت و حرکت در مواد
مولفین (مترجمین):سید خطیب السلام صدر نژاد
انتشارات: موسسه انتشارات وزارت امور خارجه


سال انتشار: 1378
عنوان کتاب:عناصر آلياژي در فولاد
مولفین (مترجمین):علی اکبر اکرامی

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهي

سال انتشار:1375
عنوان کتاب:متالورژي مكانيكي -آشنايي با نابجاييها
مولفین (مترجمین): علی اکبر اکرامی
انتشارات: انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف

سال انتشار: 1374
عنوان کتاب:فرآیندهای سینتیکی در مهندسی مواد و متالورژی
مولفین (مترجمین):سید خطیب السلام صدر نژاد
انتشارات: موسسه انتشارات امیرکبیر

سال انتشار:1372
عنوان کتاب:آمار صنایع متالورژی در ایران
مولفین (مترجمین):سید خطیب السلام صدر نژاد
انتشارات: انتشارات دانشگاه پلی تکنیک تهران

سال انتشار:1360
عنوان کتاب:راهنمای جوشکاری آلومینیم و چدن
مولفین (مترجمین):امیرحسین کوکبی
 
انتشارات: جامعه ریخته گران ایران
سال انتشار:1362
عنوان کتاب: پوشش دادن فلزات (جلد اول)
مولفین: دکتر محمد قربانی
انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف
سال انتشار: 1391
عنوان کتاب: دیرگدازهای سرامیکی
مولفین (مترجمین): علی نعمتی
انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف

سال انتشار: 1390
عنوان کتاب: پوششهای تبدیلی شیمیایی و الکترولیتی
مولفین (مترجمین): عبدالله افشار
انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف
سال انتشار: 1382
عنوان کتاب: علم و مهندسی سرامیکها
مولفین (مترجمین): علی نعمتی
انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف
سال انتشار: 1394
عنوان کتاب: پوشش دادن فلزات (جلد دوم)

مولفین: محمد قربانی
انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف
سال انتشار: 1398
عنوان کتاب: نانوساختارها و نانومواد سنتز، خواص و کاربردها
مولفین (مترجمین): محمدرضا محمدی، نوید اصلانی
انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف
سال انتشار: 1398
عنوان کتاب: فرآیندهای سرامیکی
مولفین (مترجمین): محمدرضا محمدی، افشین مسعودی، مجتبی موحدی
انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف
سال انتشار: 1394
عنوان کتاب: شکل پذیری ورق های فلزی
مولفین (مترجمین): میثم ایرانی، علی کریمی طاهری
انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف

سال انتشار: 1395
عنوان کتاب: پوشش دادن فلزات (جلد سوم)
مولفین: محمد قربانی
انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف

سال انتشار: 1400
عنوان کتاب: نگرشی بر فناوری کاشی پرسلانی
مولفین (مترجمین): علی نعمتی، حمیدرضا احمدی، سید محمود ربیعی
انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف
سال انتشار: 1386
عنوان کتاب: گالوانیزه گرم
مولفین (مترجمین): محمد قربانی
انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف
سال انتشار: 1392
عنوان کتاب: مرجع مهندسی خوردگی
مولفین (مترجمین): محمد قربانی، محمدرضا واعظی
انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف
سال انتشار: 1396
عنوان کتاب:نیم قرن جهاد علمی
مولفین (مترجمین):امیرحسین کوکبی
 
انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف
سال انتشار:1400