درخشش دانشجویان دانشکده در مسابقه‌ی بزرگ آمادگی جسمانی دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی شریف

در اردیبهشت ماه 1403 مسابقه‌ی بزرگ آمادگی جسمانی دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی شریف، با حضور بیش از ۱۰۰ نفر شرکت کننده در سالن استاد جباری برگزار شد و نفرات برتر معرفی شدند. در بین نفرات برتر دانشگاه، 4 نفر از دانشجویان دانشکده حائز رتبه برتر شدند. نفرات برتر این مسابقات به اردوی آماده‌سازی تیم دانشگاه برای شرکت در مسابقات خارج دانشگاهی دعوت خواهند شد.

دانشکده مهندسی و علم مواد به تمامی منتخبین به خصوص آقایان محمد جواد عبدالهی، علیرضا رابع، علی لطفی سیلاب و محمد حسین حبیبی دانشجویان دانشکده مهندسی و علم مواد تبریک عرض می نماید.​​​​​​​