تقدیر از دانشجویان برگزیده پژوهشی و برندگان مسابقات هفته پژوهش

 به مناسبت هفته پژوهش، از دانشجویان برگزیده پژوهشی و نیز برندگان مسابقه عکس سال در مراسمی در سالن دکتر گلستانه تقدیر به عمل آمد. در ابتدای این برنامه آقای دکتر آشوری استاد دانشکده مهندسی و علم مواد به ایراد سخنرانی برای دانشجویان پرداختند. سپس، در حضور تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده هدایایی به رسم یادبود به دانشجویان اهدا گردید. اسامی دانشجویان برگزیده به همراه توضیحات تکمیلی در فایل ذیل آورده شده است.
 

دانلود فایل