تجلیل از آقای دکتر دوامی در مراسم تجلیل از برگزیدگان پنجمین دوره جایزه علامه طباطبایی

در مراسم تجلیل از برگزیدگان پنجمین دوره جایزه مرحوم علامه طباطبایی از دکتر پرویز دوامی، استاد بازنشسته دانشکده مهندسی و علم مواد، تقدیر شد.