انتخاب آقای دکتر علی اکبر اکرامی به عنوان استاد نمونه کشوری سال 1393

آئین تقدیر از استادان نمونه کشوری با حضور دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور در محل در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. در این مراسم از آقای دکتر علی اکبر اکرامی استاد تمام دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یکی از 14 استاد نمونه کشوری در سال 1393 تقدیر به عمل آمد.