Logo image Logo image

جشن دانشجویان نو ورود

رویداد
جشن دانشجویان نو ورود به صورت مجازی برگزار شد.
تاریخ: 99/08/21
در این جشن که با حضور اساتید، دانشجویان و خانواده های دانشجویان به صورت مجازی برگزار شد، ضمن خوشامد گویی به دانشجویان ورودی 99 دانشکده، تلاش شد تا در فضایی شاد دانشجویان با محیط دانشگاه و دانشکده و همچنین با هم ورودی های خود بیشتر و بهتر آشنا شوند. در انتهای مراسم عکس دسته جمعی به صورت مجازی گرفته شد. همچنین، هدایایی نیز به رسم یادبود به درب منازل دانشجویان پست شد.