Logo image Logo image

برنامه دروس دوره کارشناسی ارشد

برنامه دروس دوره کارشناسی ارشد
برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و مواد دانشگاه صنعتی شریف
برنامه آموزشی
دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف از طریق آزمون سراسری اقدام به پذیرش دانشجو در دوره دکترای تخصصی می نماید. پذیرش در دوره دکترای دانشکده دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف در نه گرایش تخصصی مختلف در مقطع کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری دانشجو پذیرش می کند. دوره های کارشناسی ارشد در این دانشکده به دو صورت آموزش محور (بدون رساله کارشناسی ارشد) و آموزش-پژوهش محور (همراه با رساله کارشناسی ارشد) برگزار می شوند. طول دوره کارشناسی ارشد در این دانشکده 2 سال می باشد و جهت موفقیت در این دوره لازم است دانشجو طی این مدت واحدهای مربوط به گرایش خود را (مطابق چارت درسی) با موفقیت پشت سر بگذارد. گرایشهای 9 گانه کارشناسی ارشد ذکر شده عبارتند از: استخراج مواد، بیومواد، حوردگی، جوشکاری، ریخته گری، سرامیک، شکل دادن فلزات، شناسایی و انتخاب مواد، نانومواد. لازم است دانشجو پس از پذیرش در این دوره در اسرع وقت اقدام به انتخاب استاد راهنما نموده و فرمهای مربوط به تعیین استاد راهنما و تعریف اولیه رساله کارشناسی ارشد خود را در زمان تعیین شده (حدودا اواسط ترم اول) توسط دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده به این دفتر تحویل دهد. به دانشجویان توصیه می شود پس از پذیرش در دانشکده، مقررات و آیین نامه های آموزشی- پژوهشی مربوط به دوره خود را بدقت مطالعه فرمایند تا بعلت عدم آگاهی از قوانین حین تحصیل دچار مشکل نشوند.

دانشجویان گراهی جهت اگاهی از چارت درسی، آیین نامه های آموزشی پژوهشی و فرمهای مربوطه به "این صفحه" مراجعه فرمایید.