Logo image Logo image

آزمایشگاه پودر و ذرات نانومتری

آزمایشگاه پودر و ذرات نانومتری


به منظور تحقیق و پژوهش در زمینه تکنولوژی پودر و مواد نانومتری، آزمایشگاهی در این دانشکده تجهیز و بهره برداری شده است که در حال حاضر در جهار زمینه تحقیقاتی زیر فعالیت می کند:
تولید مواد نانوساختار و پودرهای نانومتری فلزی و سرامیکی
ساخت و فراوری نانوکامپوزیتهای فلزی و سرامیکی
روشهای پیشرفته شکل دهی پودر مانند روشهای نمونه سازی و قطعه سازی سریع، قالبگیری تزریقی پودر (PIM)، پرس گرم پودر و اکستروژن پودر فراوری و تولید مواد متخلخل، صافیها و فومهای فلزیبرای تولید انواع پودرها و کامپوزیتهای فلزی و سرامیکی در این آزمایشگاه، آسیابهای مکانیکی انرژی بالا شامل آسیابهای گلوله ای سیاره ای، SPEX و ATRITOR خریداری و یک دستگاه چگالش از فاز گاز (IGC) ساخته شده است. علاوه بر موارد فوق، بمنظور اجرای روشهای نوین شکل دهی پودر فلزات و سرامیکها و تولید ساختارهای ویژه نظیر ساختارهای متخلخل و فومهای فلزی، دستگاهها و تجهیزات مختلفی از قبیل دستگاه نمونه سازی با لایه نشانی پلیمر مذاب (FDM)، دستگاه نمونه سازی با لایه های کاغذی (LOM)، سیستم اتمیزه گازی تولید پودر، انواع مخلوط کن ها، پرس گرم 120 تن، اکسترودر پودر، دستگاه قالبگیری تزریقی پودر و کوره های اتمسفر محافظ (خلاء و گازی) ساخته یا خریداری شده است.