Logo image Logo image

آزمایشگاه انجماد و ریخته گری


آزمایشگاه انجماد و ریخته گری


این آزمایشگاه با هدف ایجاد یک واحد آزمایشگاهی مجهز برای تحقیق و توسعه در زمینه انجماد و ریخته گری در کشور از ابتدای شکل گیری دانشکده راه اندازی شد . طی سالهای گذشته فعالیتهای متعددی جهت گسترش تحقیقات در این رابطه صورت گرفته است. از جمله می توان به پژوهشهای انجام شده در زمینه انجماد جهت دار، تولید تک کریستالها و توسعه نرم افزار شبیه سازی فرایندهای ریخته گری اشاره نمود.
این واحد آزمایشگاهی یکی از مجهزترین واحدهای تخصصی ریخته گری و انجماد در کشور است که با بکارگیری نیروی انسانی مجرب و تجهیزات مناسب همگام با نیازهای تحقیقاتی و صنعتی فعالیت می کند. تجهیزات کامل بررسی و آزمون ویژگیها و خواص مختلف ماسه های ریخته گری نظیر اندازه گیری استحکام، قابلیت عبور گاز و تعیین سطح مخصوص حقیقی در این واحد موجود است. از جمله مهمترین تجهیزات ریخته گری می توان به موارد زیر اشاره نمود:
کوره قوس الکتریکی.
کوره کوپل.
کوره ریخته گری در خلاء و اتمسفر محافظ.
دستگاه رشد تک کریستال.
دستگاه ریخته گری دقیق.

دانشکده مهندسی و علم مواد هم اکنون دارای 28 عضو هیئت علمی تمام-وقت می باشد که در شاخه های ذکر شده مشغول به آموزش و پژوهش هستند. هم اکنون بیشعلاوه بر این در مرکز رایانه موجود در این آزمایشگاه کلیه امور مربوط به شبیه سازی ریخته گری بکمک نرم افزار شبیه سازی SUTCAST انجام می شود..