Logo image Logo image

جلسه آنلاین معاونت دانشجویی با دانشجویان

اطلاعیه
جلسه آنلاین معاونت دانشجویی با دانشجویان
تاریخ: 98/12/24

با توجه به تعطیلی دانشگاه ها به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا ویروس، اولین جلسه هم اندیشی آنلاین جهت ارتباط مستقیم دانشجویان با معاونت دانشجویی دانشکده، آقای دکتر علیزاده، دوشنبه 26 اسفند برگزار می شود. در این جلسه دانشجویان می توانند پیشنهادات و نظرات خود را برای سال جدید به منظور برنامه ریزی بهتر بیان کنند. علاقمندان می توانند جهت دریافت لینک جلسه آنلاین با شورای صنفی در ارتباط باشند.

زمان جلسه: دوشنبه، 26 اسفند، ساعت 13:30.
نحوه ورود: پس از دریافت لینک جلسه، به عنوان مهمان وارد شوید.