Logo image Logo image

تجلیل از آقای دکتر دوامی در مراسم تجلیل از برگزیدگان پنجمین دوره جایزه علامه طباطبایی

افتخارات
تجلیل از آقای دکتر دوامی در مراسم تجلیل از برگزیدگان پنجمین دوره جایزه علامه طباطبایی تاریخ: 1398
در مراسم تجلیل از برگزیدگان پنجمین دوره جایزه مرحوم علامه طباطبایی از دکتر پرویز دوامی، استاد بازنشسته دانشکده مهندسی و علم مواد، تقدیر شد.